• W stronę Tych, którym potrzebna pomoc...
  • W sprawie wolontariatu + 48 509 833 335

O fundacji

O fundacji

Fundacja „Stacja 6” powstała we wrześniu 2020 roku, z potrzeby serca nas założycieli, wieloletnich wolontariuszy hospicyjnych. Ideą jaka nam prześwieca od samego początku, jest wyrównanie szans między nami wszystkimi, chcemy dawać Innym to co dać potrafimy, zorganizować to co potrafimy i poprosić o pomoc i wparcie WAS, LUDZI wielkiego serca, wrażliwości i empatii do Drugiego.

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

CELE FUNDACJI

Fundacja „Stacja 6” została powołana celem niesienia pomocy osobom potrzebującym naszej uwagi m.in. chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym, pozbawionym opieki i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, samotnym rodzicom, opuszczonym dzieciom – jednym słowem powstaliśmy, bo interesuje nas CZŁOWIEK i JEMU chcemy nieść pomoc.