• W stronę Tych, którym potrzebna pomoc...
  • W sprawie wolontariatu + 48 509 833 335

O fundacji

O fundacji

Fundacja „Stacja 6” powstała powstała we wrześniu 2020, założona przez wieloletnich wolontariuszy hospicyjnych
w odpowiedzi na rosnące wyzwania społeczne.

We wrześniu 2020 roku podjęliśmy decyzję o założeniu Fundacji „Stacja 6”, będąc grupą zaangażowanych wolontariuszy, którzy postanowili działać na rzecz lokalnej społeczności. Decyzja o utworzeniu Fundacji wynikała z coraz bardziej zauważalnych wyzwań społecznych, z jakimi wielu ludzi miało codziennie do czynienia. Od samego początku naszej działalności skoncentrowaliśmy się na niesieniu pomocy osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, tworząc przestrzeń, gdzie empatia i wsparcie stają się głównym celem naszej misji.

Zwiększający się kryzys bezdomności

Obserwujemy narastający problem z kryzysem bezdomności, dotykający coraz większą liczbę osób. Z tego powodu istnieje pilna potrzeba skutecznych działań i wsparcia dla tych, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji życiowej. Jako Fundacja Stacja6, angażujemy się w pomoc, organizując posiłki 1x w tygodniu i jednocześnie spędzając czas z tymi osobami, aby nieść im wsparcie oraz uczestniczyć w ich życiu.

Potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach

Zjawisko rosnącej liczby osób obłożnie chorych, które doświadczają samotności i wymagają wsparcia w codziennych czynnościach, stawia przed nami pilną potrzebę skierowania uwagi na tę grupę społeczną. Osoby obłożnie chore często borykają się nie tylko z problemami zdrowotnymi, ale także z uczuciem izolacji i braku towarzyszeń. Działamy z myślą o poprawie jakości życia tych osób, budując relacje oparte na empatii i wzajemnym zrozumieniu.

Problemy finansowe w wielu rodzinach

Współczesne społeczeństwo mierzy się z rosnącymi problemami finansowymi, które utrudniają wielu rodzinom prawidłowe funkcjonowanie. Zwiększające się trudności finansowe stają się przeszkodą w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, utrzymaniu stabilności życiowej i rozwijaniu pełnego potencjału. Nasza Fundacja reaguje na te wyzwania, organizując ciepłe posiłki 1x w tygodniu oraz wspierając aktywizację zawodową, aby pomóc rodzinom utrzymać godziwy standard życia.

Wykluczenia z uczestnictwa w społeczeństwie

Nasza Fundacja skupia się na aktywizacji zawodowej osób starszych oraz  z niepełnosprawnościami, ponieważ wierzymy, że każda osoba zasługuje na równoprawne szanse na rozwój zawodowy i uczestnictwo w społeczeństwie. Wspieramy przy szukaniu zatrudnienia.

Jesteśmy zaangażowani w pomoc społeczności i zależy nam na skoncentrowaniu się na konkretnych działaniach, które nie tylko łagodzą obecne problemy, lecz również kreują pozytywne zmiany w życiu naszych podopiecznych. Poprzez świadczenie wsparcia dążymy do budowania trwałych rozwiązań, które pomogą potrzebującym odzyskać godność, pewność siebie oraz stanąć na drodze do lepszego jutra. Nasze działania oparte są na przekonaniu, że każda osoba zasługuje na szansę na lepsze życie, a nasza praca skupia się na tworzeniu warunków, które umożliwią realizację tego pragnienia.

Sklep charytatywny w Forum Gliwice

Fundacja „Stacja 6” prowadzi również sklep charytatywny w Forum Gliwice, gdzie dochód ze sprzedaży jest przeznaczany na wcześniej wymienione cele. To miejsce, w którym istnieje możliwość oddania produktów w dobrym stanie, nadających się do dalszej odsprzedaży, działając na zasadzie darowizny. Sklep oferuje także unikatowe produkty handmade, wykonane przez lokalnych artystów, którzy przekazują je na zasadzie umowy komisowej. Wszystkie te działania mają na celu pozyskiwanie funduszy, które umożliwiają efektywną realizację misji i działań Fundacji.

Adres sklepu:

Forum Gliwice, ul.Lipowa 1, 44-100 Gliwice

Godziny otwarcia: pon-pt 13:00-18:00 / sob 10:00-18:00